Dnes je Streda 18.septembra 2019, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín
Biel 07641 Hlavná 48 okr. Trebišov
AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY
Platné VZN a Návrhy VZN
Zápisnice 2009-2016
Uznesenia 2009 -2016
Zmluvy 2011 - 2016
Faktúry 2011
Faktúry 2012
Faktúry 2013
Faktúry 2014
Faktúry 2015
Oznamy
aktualizované:29.07.2016
FOTOGALÉRIE
Stavanie mája 2015
Fotogaléria II
Fotogaléria III
Fotogaléria IV
Fotogaléria V
tb42.jpgg
dm1_2012.jpg
ifjuszivek1.jpg
ifjuszivek2.jpg
evkonyv.jpg
Iskolai évkönyv -
Školská ročenka
HLAVNÉ MENU
ÚVOD
O OBCI
SAMOSPRÁVA
Starosta
Obecné zastupiteľstvo
Komisie pri OZ
Obecný úrad
Hlavný kontrolór
Platné VZN a Návrhy VZN
Zápisnice 2009 - 2016
Uznesenia 2009 - 2016
PROJEKTY
INŠTITÚCIE
ŽIVOT V OBCI
FIRMY A SLUŽBY
POVINNÉ ZVEREJ.
FORMULÁRE
PRÍSTUPN. WEBU
VZDELANIE
ŠPORT
CIRKEV
NAPÍŠTE NÁM
MAPA STRÁNOK
www.obecbiel.sk
Google
\ SAMOSPRÁVA \ Platné VZN a Návrhy VZN \
 
Dokumenty obce Biel - Návrh rozpočtu na rok 2016:
 
 
NÁZOV DOKUMENTU: DÁTUM: TYP:VEĽKOSŤ:ZDROJOVÝ SÚBOR:
      
Záverečný účet Obce BIEL za rok 2015 16.6.2016PDF9,25 MB pdf.gif zaverecny_ucet2015.pdf
Návrh rozpočtu na rok 201614.12.2015PDF4,65 MB pdf.gif Navrh_rozpoctu_2016_2.pdf
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 14.12.2015PDF0,43 MB pdf.gif RozpoctoveOpatrenie-c2-2015.pdf


 
Dokumenty obce Biel - Návrh VZN:
 
 
NÁZOV DOKUMENTU: DÁTUM: TYP:VEĽKOSŤ:ZDROJOVÝ SÚBOR:
      
Návrh VZN o označovaní ulíc a číslovaní stavieb na území obce Biel07.06.2016PDF0,429 MBpdf.gif Navrh_VZN_cislovanie_stavieb.pdf
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Biel18.05.2016PDF0,826 MBpdf.gif Navrh_VZN_o_Odpadoch.pdf
Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Biel22.12.2015PDF0,376 MBpdf.gif VZNoUmiestnovaniVolebnychPlagatov.pdf
Návrh VZN o nájme a podnájme nebytových priestorov, pozemkov, drobného hmotného majetku vo vlastníctve obce Biel07.12.2015PDF0,389 MBpdf.gif VZN_o_najme_2015.pdf
Návrh VZN č. 7/2015 MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY08.12.2015PDF0,323 MBpdf.gif VZN_2015-kom_odpad.pdf
Návrh VZN - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK KULTÚRNEHO DOMU OBCE BIEL 08.12.2015PDF0,444 MBpdf.gif Prevadzkovy_poriadok_KD.pdf
Návrh VZN č.8/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, občianskym združeniam na území obce Biel08.12.2015PDF0,352 MBpdf.gif VZN-o-podmienkach-poskytovania-dotacii.pdf


 
Dokumenty obce Biel - Platné VZN:
 
 
NÁZOV DOKUMENTU: DÁTUM: TYP:VEĽKOSŤ:ZDROJOVÝ SÚBOR:
      
Štatút obce Biel 01.01.2015PDF7,6 MB pdf.gif VZN1_2015.pdf
VZN o slobodnom prístupe k informáciám7.5.2015PDF v.1.32,51 MBpdf.gif VZN5_2015.pdf
VZN o chove a držaní zvierat na území obce Biel7.5.2015PDF v.1.32,83 MBpdf.gif VZN4_2015.pdf
VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Biel na úseku školstva7.5.2015PDF v.1.32,6 MBpdf.gif VZN3_2015.pdf
Záverečný účet Obce BIEL za rok 2014 01.6.2015PDF v.1.38,07 MB pdf.gif zaverecny_ucet2014.pdf
VZN o spôsobe náhradného zásobovanie vodou a náhradného odvádzania...12.3.2015PDF2,56 MB pdf.gif VZN2_2015.pdf
VZN o podmienkach držania a chovu psov28.09.2012PDF5,01 MB pdf.gif VZN1_2012.pdf
VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Biel28.9.2012PDF3,68 MB pdf.gif VZN2_2012.pdf
VZN o výške príspevku na čiast. úhradu nákladov v MŠ 28.09.2012PDF593 KB pdf.gif VZN3_2012.pdf
VZN o miestnej dani a nehnuteľnosti 18.12.2012PDF1,47 MB pdf.gif VZN4_2012.pdf
VZN o miestnej dani za psa 18.12.2012PDF720 KB pdf.gif VZN5_2012.pdf
VZN o miestnom polatku za kom. odpady a drobné odpady18.12.2012PDF1,39 MB pdf.gif VZN6_2012.pdf
VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 18.12.2012PDF1,57 MB pdf.gif VZN7_2012.pdf
VZN o miestnej dani za predajné automaty18.12.2012PDF765 KB pdf.gif VZN8_2012.pdf
VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 18.12.2012PDF797 KB pdf.gif VZN9_2012.pdf
VZN o miestnej dani za ubytovanie18.12.2012PDF1,21 MB pdf.gif VZN10_2012.pdf
Kompetencie obce Biel 13.3.2011PDF v.1.3371KB pdf.gif kompetencie_obce_Biel.pdf
Rokovací poriadok obce Biel 13.3.2011PDF v.1.3168KB pdf.gif rokovaci_por_obce_Biel.pdf
Poriadok odmeňovania obce Biel 13.3.2011PDF v.1.3224KB pdf.gif poriadok_odmen_obce_Biel.pdf
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 13.3.2011PDF v.1.3154KB pdf.gif zas_hosp_a_naklad_s_maj.pdf
Zásady hosp. s rozpočtovými prostriedkami13.3.2011PDF v.1.3112KB pdf.gif zas_hosp_s_rozpoct_prostr.pdf


NÁZOV DOKUMENTU: DÁTUM: TYP:VEĽKOSŤ:ZDROJOVÝ SÚBOR:
      
VZN za nevýherné hracie auomaty návrh na rok 2013PDF v.1.3130KB pdf.gifVZN-za_nevyherny_hracie_automaty.pdf
VZN verejné priestranstvo návrh na rok 2013PDF v.1.3143KB pdf.gifVZN-verejne_priestranstvo.pdf
VZN predajné automaty návrh na rok 2013PDF v.1.3131KB pdf.gifVZN-predajne_automaty.pdf
VZN o miestnom poplatku za TKO návrh na rok 2013PDF v.1.3141KB pdf.gifVZN-o_miestnom_poplatku_za_TKO.pdf
VZN o miestnej dani za ubytovanie návrh na rok 2013PDF v.1.3138KB pdf.gifVZN-o_miestnej_dani_za_ubytovanie.pdf
VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti návrh na rok 2013PDF v.1.3146KB pdf.gifVZN-o_miestnej_dani_z_nehnutelnosti.pdf
VZN o miestnej dani za psa návrh na rok 2013PDF v.1.3129KB pdf.gifVZN-o_miestnej_dani_za_psa.pdf
Návrh VZN čas predaja a prevádzky návrh na rok 2013PDF v.1.3370KB pdf.gifNavrh_VZN_cas_predaja_a_prevadzky.pdf
Návrh VZN čas predaja a prevádzky_priloha_č1 návrh na rok 2013PDF v.1.3130KB pdf.gifNavrh_VZN_cas_predaja_a_prevadzky_p_c1.pdf
Návrh VZN čas predaja a prevádzky_priloha_č2 návrh na rok 2013PDF v.1.3130KB pdf.gifNavrh_VZN_cas_predaja_a_prevadzky_p_c2.pdf
Návrh VZN čas predaja a prevádzky_priloha_č3 návrh na rok 2013PDF v.1.3130KB pdf.gifNavrh_VZN_cas_predaja_a_prevadzky_p_c3.pdf
Návrh VZN čas predaja a prevádzky_priloha_č4 návrh na rok 2013PDF v.1.3130KB pdf.gifNavrh_VZN_cas_predaja_a_prevadzky_p_c4.pdf
www.obecbiel.sk
OBEC BIEL HLAVNÁ 48 , 07641 BIEL ©2011,  Created & designed by WEBSOFT  Valid HTML 4.01 Transitional Ovioit CSS! RSS Získajte aktuálne informácie s využitím RSS